NEN 3140

NEN 3140 is de Nederlandse norm waarin de veiligheid van elektrische gereedschappen en machines is vastgesteld. De Arbo heeft bepaald dat een werkgever de verantwoordelijkheid en verplichting heeft om zijn personeel met veilige gereedschappen en machines te laten werken. De NEN 3140 is een periodieke keuring. Hoe vaak uw elektrisch gereedschap gekeurd moet worden hangt af van het soort elektrisch gereedschap en de werkplek.

Het is van belang de NEN 3140 keuringen niet te verwaarlozen. Bij een bedrijfsongeval zal namelijk de arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappij onder andere controleren of er voldaan is aan de NEN 3140 eis. Voldoet uw organisatie niet aan deze verplichting dan kunnen er zich problemen voordoen met betrekking tot de aansprakelijkheid. Voorkom problemen door het op tijd te laten keuren van elektrische gereedschappen en machines! Zo kunt u aantonen dat u er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen.

Wat houdt een NEN 3140 keuring in?

Bij een NEN 3140 keuring wordt er, in principe, puur gekeken naar de veiligheid en niet naar de technische staat van het gereedschap. Onze ervaring leert echter dat dit tot ergernis kan leiden. Uw gereedschap is net gekeurd en een week later stopt het apparaat ermee, hoe kan dat?

Daarom bieden wij naast de standaard NEN 3140 keuring ook de NEN 3140 Plus keuring aan. Tijdens de NEN 3140 Plus keuring zullen wij ook de technische staat van het apparaat beoordelen. Indien er een mankement wordt geconstateerd wordt er overgegaan tot een standaard reparatie, hierbij zullen de kosten voor de NEN 3140 keuring niet worden doorberekend.

Standaard controle

Visuele controle

 • Beschadigingen aan de aansluitleiding
 • Status van het snoer en aangegoten stekker
 • Deugdelijkheid van de aansluitleidingen
 • Bevestiging van uitwendige onderdelen
 • Status van het huis of omhulsel en bedieningsorganen
 • Invloed van vuil, vocht en corrosie

Controle door meting en beproeving

 • Isolatie weerstand wordt gemeten
 • Werking aardlekbeveiliging

 

In de NEN 3140 Plus keuring controleren we extra:

 • Testen en controleren van functies en werking van de machine
 • Controle, en indien nodig vervangen, van koolborstels
 • Controle, en indien nodig vervangen, van het snoer
 • Controle, en indien nodig aanvullen, standaard toebehoren (sleutels, boorkopsleutels, nokkenmoer etc.)
 • We maken de machine compleet met standaard toebehoren zoals bij levering af fabriek
 • Halen en bezorgen van gereedschap en machines

 

  NEN 3140 keuring NEN 3140 Plus keuring
Visuele controle
Controle meting en beproeving
Administratie en certificaten
Controle functies en werking
Controle koolborstels
Controle snoer
Controle standaard toebehoren
Machines compleet maken als af fabriek
Halen en bezorgen

 

Administratie
Na keuring ontvangt u een documentatiepakket met een sluitende aantoonbare administratie en testcertificaten voor alle gekeurde arbeidsmiddelen. Het documentatiepakket bevat onder andere een overzicht van de gekeurde arbeidsmiddelen, een inspectierapport en testcertificaten.

Het documentatiepakket kunt u hard copy en/of digitaal op CD-ROM of per e-mail ontvangen.