Nieuwe klantspecifieke installaties

24 mei 2012

De afdeling MPS binnen van Dulst Techniek heeft vanaf haar oorsprong speciaal machines ontwikkeld voor de industriële markt. Het is juist in deze markt dat de gemechaniseerde serieproductie (voorraad gestuurd) verdwijnt ten bate van de klantspecifieke orderproductie. Teneinde met minimale arbeid wel het totaal volume te bereiken worden er hoge eisen gesteld aan dergelijke installaties. Onlangs heeft Van Dulst Techniek in opdracht van haar relatie Boal te ’s Gravenzande een nieuw type installatie ontwikkeld, die aan deze specifieke eisen en wensen voldoet.

 

 

Grotere capaciteit

Kenmerkend voor de industriële sector is de wens om steeds grotere lengtes te kunnen verwerken. In dit geval 13 meter aan- en tevens afvoerlengte. Hiermee zijn immers meer combinaties mogelijk met relatief minder afval dan bij de standaard 6 à 7 meter aanvoer het geval is. Een ander kenmerk binnen de sector is de vraag naar steeds grotere capaciteiten ten gevolge van grotere profieldoorsneden. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat het hanteren van profielen steeds moeilijker wordt en de constructie van de installatie zwaarder wordt belast.

 

Ordergestuurde productie

Al enkele jaren is de trend ingezet om klantspecifiek te produceren met zo min mogelijk tussenkomst van de operator aan de machine. Hiervoor hanteert Van Dulst Techniek al enkele jaren een off-line programmeermogelijkheid om orders direct vanuit Cad middels een standaard EXCEL-sheet in te lezen via het netwerk. Hierdoor wordt het afloopprogramma direct bepaald door de ontwerper en niet meer na tussenkomst van de werkvoorbereiding of operator aan de machine. Hiermee wordt naast een besparing van de voorbereidingstijd, tevens (overname) fouten tijdens de productie voorkomen.

 

Klik hier voor het volledige persbericht

« Terug naar het nieuwsoverzicht